ESLER ARASINDA MAL REJIMI UGULAMALARI VE EDINILMIS MALLARA KATILMA REJIMI

ESLER ARASINDA MAL REJIMI UGULAMALARI ve EDINILMIS MALLARA KATILMA REJIMI

 Evlilik, eslerin hukuki durumlarinda pek çok degisikligi de beraberinde getirmektedir. Evlenme neticesinde eslerin mal varliklari bakimindan da bir takim hukuki sonuçlar meydana gelmektedir. Bu hukuki sonuçlarin belirlenmesi ve düzenlenmesi de mal rejimleri sayesinde mümkün olmaktadir.

Mal rejimi kavrami, kapsam itibari ile eslerin her birine ait mallarin tabi oldugu hukuk, eslerin bu mallar üzerindeki hak ve yetkileri ile sorumluluklari, yine malvarliginin yönetimi ve üçüncü kisilerle bu husustaki münasebetleri içermektedir. 01.01.2002 tarihinden itibaren geçerli olacak sekilde degisen Türk Medeni Kanunu esler arasinda uygulanabilecek mal rejimleri hususlarinda esasli degisiklikler getirmistir.

Türk Medeni Kanunu esas olarak yasal ve seçimlik mal rejimi olacak sekilde iki tür mal rejimi düzenlemesi içermektedir. Ancak kanun müstesna bir hal olarak mal ayriligi rejimin baslangici ve sona ermesi hallerini de düzenlemistir.

Esler arasinda yasal mal rejimi olarak “Edinilmis Mallara Katilma” rejiminin uygulanmasi esastir. Buna karsin esler, her zaman sözlesme ile kanunda belirlenen diger rejimlerden birini de kabul edebilirler. Esler aralarinda geçerli olacak mal rejimini, noterde düzenleme veya onaylama seklinde mal rejimi sözlesmesi yaparak belirleyebilirler. Ancak kanunda belirtilen mal rejimleri haricinde bir rejim seçilmesi mümkün degildir. Eslerce karsilikli anlasma ile tercih edilebilecek seçimlik mal rejimlerini kisaca su sekilde tanimlamak mümkündür;

“Mal Ayriligi Rejimi” eslerden her birinin kendi mallari üzerinde diger esin hiçbir hak ve sorumlulugu bulunmaksizin yönetim, yararlanma ve tasarruf yetkisine sahip oldugu, yine bu borçlarindan da bütün malvarligiyla sorumlu oldugu ve evlilik birligi sona erdiginde esler arasinda hiçbir paylasimin yapilmadigi bir mal rejimidir.

“Paylasmali mal ayriligi rejimi” ise; yasal rejim olarak benimsenen edinilmis mallara katilma rejimiyle büyük benzerlik gösteren ve esler arasinda esit paylasimi esas alan rejim türüdür. Tasfiye usulü ile edinilmis mallara katilma rejiminden ayrilir, bu usulde ayni tasfiye esastir.

“Mal ortakligi rejimi” nde ise ortaklik mallari ve kisisel mallar olacak sekilde iki grup malin söz konusu oldugu rejim türüdür.

Kanundan dogan yasal mal rejimi ise; Türk Medeni Kanunu’nun 218-241.Maddeleri dogrultusunda “Edinilmis Mallara Katilma Rejimidir.” Edinilmis mallara katilma rejimi, mal varliklarini eslerin kisisel mallari ve edinilmis mallari olacak sekilde iki gruba ayirmaktadir. Bu dogrultuda “eslerden birinin yalniz kisisel kullanimina yarayan esya, mal rejiminin baslangicinda eslerden birine ait bulunan veya bir esin sonradan miras yoluyla ya da herhangi bir sekilde karsiliksiz kazanma yoluyla elde ettigi malvarligi degerleri, manevi tazminat alacaklari, kisisel mallar yerine geçen degerler” kisisel mal olarak degerlendirilir.

Copyrights © 2020 KEBULAW.
info@kebulaw.com · +90 232 486 86 89