ISTÖP İSBİRLİGİ İLE ULUSLARARASİ TARİM TEKNOLOJİSİ PROJESİ (TARTEK) KAPSAMİNDA SUDAN TARİM BAKANİ VE SUDAN TARİM SEKTÖRÜ TEMSİLCİLERİ ZİYARETİ

ISTÖP isbirligi ile Uluslararasi Tarim Teknolojisi Projesi (TARTEK) kapsaminda Sudan Tarim Bakani ve Sudan Tarim Sektörü Temsilcileri Ziyareti

Copyrights © 2020 KEBULAW.
info@kebulaw.com · +90 232 486 86 89