• info@kebulaw.com
  • +90 534 035 29 50

Mali Danışmanlık

Yerli ve yabancı şirketlerde karşılaşılan en önemli problemlerden biri geçerli mevzuata uygun olarak mali ve muhasebesel kayıtların tutulmasıdır. KEBULAW müşterilerinin bağımsız dış denetim firmalarınca yapılan denetimlerde denetime refakat edilmesi, vergi mevzuatı kapsamından şirketlerin yasal kayıtlarının uygunluğunun sağlanması, mali ve yönetim raporlarının hazırlanmasında alanlarında uzman çözüm ortakları kanalıyla rehberlik etmekte ve bu alanda da danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Ayrıca Türkiye´de ve dünyada hizmet veren yasal fonların kurulması ile ilgili, finans ve banka hukuku ile bunların etkilerini kapsayacak biçimde de danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.