• info@kebulaw.com
  • +90 534 035 29 50

Şirket Birleştirme – Şirket Devralma – Şirket Satma

KEBULAW, 27 yıldan bu yana tüm dünyada müşterilerinin ihtiyaç duyduğu her alanda en büyük çözüm ortağı olarak çalışmaktadır. Ofisimiz 150’ye yakın ülkede bulunan partner ofisleri ve müşterileri ile artık şirketinizi devrederken ya da şirket satın alırken de kurumsal kimliğimizle danışanlarına hizmet sunmaktadır.   

KEBULAW yerel ve uluslararası firmalar arasında kurulacak stratejik ortaklıklar alanında, şirketlerin hisse ve/veya varlıklarının alım satımı, ortak girişim ve/veya hisse sözleşmelerinin hazırlanması, incelenmesi ticari ve hukuki olarak değerlendirilmesinde danışanlarına ihtiyaç duyabilecekleri her türlü desteği sağlamaktadır.

Ulusal ve uluslararası firmalara şirket satışı/alışı, hukuksal ve finansal anlamda çok önem arz eden uzun ve karmaşık bir süreçtir. Bu nedenle bu sürecin güvenilir, yetkin ve kurumsal çözüm ortaklarıyla sürdürülerek başarılı bir şekilde sonuçlandırılması gerekmektedir. Şirket satış fiyatının doğru olarak belirlenmesi, şirket tanıtım dosyasının profesyonelce hazırlanması, şirketin finansal projeksiyonlarının ve tablolarının gerçekçi bir şekilde oluşturulması, şirketin yerli ve yabancı yatırımcılara başarılı bir şekilde pazarlanması, yatırımcılarla pazarlık ve müzakere sürecinin etkin bir şekilde yürütülmesi, şirket satış sözleşmesinin konunun uzmanlarınca hazırlanması ve hukuki satış işlemlerinin yapılması işin en önemli noktalarıdır.

Birleşme ve devralmalarda, alıcı, satıcı, hedef şirket ve proje finansörü konumundaki danışanlarına, ticari ve hukuki durum ve risk tespiti, ortak girişim (Joint Venture) sözleşmeleri, pay devri sözleşmelerinin hazırlanması ve analizi ile ayrıca bölünme ve tür değiştirme konularında da danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Özellikle uluslararası danışanlarının , blok hisse alımlarında, gerekli tüm hukuki incelemelerin yapılarak kurumsal yeniden yapılandırma, birleşme ve devralmanın her aşamasında hukuki ve stratejik danışmanlık verilmesi, resmi başvuruların yapılarak yürütülmesi, mutabakat esasları veya çerçeve anlaşması, hisse devir sözleşmesi, hissedarlar sözleşmesi, kredi anlaşmaları ve mali kuruluşlar ile bağımsız denetçi firmalarla yapılan anlaşmaların müzakere edilmesi ve hazırlanması gibi geniş bir çerçevede bireysel ve kurumsal danışanlarımıza hizmet sunulmaktadır.

KEBULAW olarak, bahsettiğimiz hususlardaki profesyonel değerlendirme ve süreçleri güvenle sonuçlandırmayı kendimize misyon edinerek, gereken enerji ve birikimle karşınızdayız.