• info@kebulaw.com
  • +90 534 035 29 50

Marka Patent Danışmanlığı

KEBULAW marka, tasarım, eser, patent ve know – how konularında;

  • Hükümsüzlük,
  • Haksız rekabet,
  • Fikri mülkiyet hakkına tecavüz davaları ile
  • Türk Patent Enstitüsü kararlarının iptali davaları alanında ve
  • Fikri ve sınai haklara tabi ürün ve hizmetlere ilişkin lisans sözleşmeleri hususunda her türlü dava takibi ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Bununla beraber yazılım lisanslarının, patent, marka ve benzeri hakların korunması, marka tescili, markanın uluslararası alanda tanınması ve korunması hizmetleri de KEBULAW ve koordine çalışmakta olduğu dünyanın ve Türkiye´nin en taninmiş marka patent uzmanları nezdinde verilmektedir.