• info@kebulaw.com
  • +90 534 035 29 50

Şirket değerlemesi, yatırımcılar, satıcılar, alıcılar, düzenleyiciler ve şirket yöneticileri gibi çeşitli paydaşlar için önemli bir konudur. Değerleme süreci, şirketin hisselerinin veya işletmenin değerinin, mevcut piyasa koşullarında ne kadar olabileceğini belirlemek için yapılan bir analizdir.

Şirket değerlemesi, birkaç farklı yöntem kullanılarak gerçekleştirilebilir. En yaygın kullanılan yöntemler şunlardır:

Gelir Tabanlı Değerleme: Şirketin geçmiş ve tahmini gelecekteki nakit akışlarına dayalı olarak değerini belirleme yöntemidir. Bu yöntemde, gelecekte elde edilecek tahmini nakit akışları bugünkü değere indirgenir (indirgeme faktörleri genellikle bir indirim oranı veya sermaye maliyeti ile belirlenir).Her şirket ve sektöre uygun olarak farklı yöntemler ile şirketin değeri ortaya koymak mümkündür.Şirket değerlemesinde kullanılan yöntemler aşağıda belirtildiği şekilde özetlemek mümkünüdür.

Piyasa Tabanlı Değerleme: Benzer sektördeki diğer şirketlerin piyasa değerleri ve finansal göstergeleri ile karşılaştırma yaparak şirketin değerini belirleme yöntemidir. Bu yöntemde, genellikle şirketin hisse fiyatı, kazançları, gelirleri ve diğer finansal göstergeleri benzer şirketlerin verileriyle kıyaslanır.

Varlık Tabanlı Değerleme: Şirketin varlıklarının piyasa değerine dayalı olarak hesaplanan bir değeri olduğu varsayımına dayanır. Bu yöntemde, şirketin mülkiyetinde bulunan fiziksel varlıklar, stoklar, tesisler ve diğer varlıkların değerleri toplanır.

Karşılaştırmalı Değerleme: Benzer büyüklükteki ve faaliyet gösterdiği sektördeki diğer şirketlerin benzer ölçütlerini kullanarak şirketin değerini tahmin etme yöntemidir.

Kebulaw ,şirketin sektör büyüklük ve konumuna uygun olarak uzman ekip kadrosuyla şirketin değerini tüm paydaşları için ölçüp, şirketi satış ve birleşme konusuna hazırlamaktadır. Şirket değerleme raporu ile şirket sahiplerine klavuzluk etmektedir.