• info@kebulaw.com
  • +90 534 035 29 50

Şirketinizin Değerlemesini Belirleyen 6 Faktör

 

ŞİRKET DEĞERLEMESI NEDİR?

İşletme değerlemesi olarak da bilinen şirket değerlemesi, bir işletmenin ve varlıklarının toplam ekonomik değerini değerlendirme sürecidir. Bu süreçte, bir kuruluşun veya departmanın mevcut değerini belirlemek için bir işletmenin tüm yönleri değerlendirilir. Değerleme süreci, satış değerinin belirlenmesi ve vergi raporlaması gibi çeşitli nedenlerle gerçekleşir.

Bağımsız bir profesyonel işletme değerleme uzmanıyla çalışmanız gerekir.Genellikle bir işletme satın almak veya satmak istediğinizde ortaya çıkacaktır. Bununla birlikte, objektif bir üçüncü taraf değerlendirmesi ihtiyacının ortaya çıkması  nedenlerine kısaca yer verilmiştir.

Yatırımcı Tarafından Şirket  Satın Alma veya Birleşme : Yatırımcının şirket hisselerini kımı yada tamamını alması durumunda şirketin piyasa değerinin belirlenmesi gerekliliğinden doğmaktadır. Hissedarlara  ve paydaşlata karşı tarafsız bir kuruluşun rapor hazırlayarak şirketin anlık ve geleceğe yönelik projeksiyonun çizilmesi, şirket değerleme raporları aracılığıyla yapılmaktadır.

Banka Finansmanı: Her banka veya ilgili kredi kurumu, kredi amaçları için bir değerleme gerektirecektir.Bu raporlar tarafsız kuruluşların şirket hakkındaki mali yapaıları ve dengeleri hakkında bilgi sağlar.

Hukuki Anlaşmazlıkların Çözümü: İşletmeden yasal anlaşmazlıkların  çözümü kolaylaştırmak ve/veya tahkimde destek vermek için bağımsız bir değerlendirmeye ihtiyaç duyacaktır.

Muhasebe ve Vergi Amaçlarına Göre: Muhasebe ve vergi prosedürlerinin gözden geçirilmesine ve onaylanmasına yardımcı olmak için değerleme çalışmalarına ihtiyaç duyulması da şirket değerleme raporu yazırlanmasına neden olur.

Menkul Kıymet Değerlemeleri: Bir bir işletmeye ait olan menkulün güncel değerleri ile mali tablolara veri olarak hazırlanmasında değerleme işlemine gerek duyulur.

Gayrimenkul Kıymet Değerlemeleri: Bir bir işletmeye ait olan gayrimenkullerin şirketlerin mali tablolarında güncel fiyatlerı ile değerlenmesi şirketlerin değerinin belirlenmesinde önemli rol oynar.

Aile İşletmelerinde Şirket Haklarının Devri: Yeni nesil yönetime katıldığı ve aile şirketini devralmaya hazır olduğunda, değerleme süreçi kritik öneme sahip olacaktır.Şirketin doğru olarak değerlemesiyle şirketin uygun değerde hisselerinin yada tamamının el değişimi sağlanır.

Bağış ve Hediye Vergisi İndirimleri: Vergi indirimi amacıyla bağışlanan tutarı desteklemek için bağımsız bir değerleme gerektirecektir.

Şirket Planlaması: Uzun vadeli şirket hedefleri ile büyüme ve kaynak perspektifinden ileriye bakmak, proje planlamasını destekleyen bir değerlendirme ile çok daha etkili olacaktır.

Değerlemelerini yönetirken, şirketler büyük ölçüde, tarihsel sezgisel yöntemlere veya sistematik olarak analiz edilmeyen ve dolayısıyla kesin olmayan geçmiş deneyimlerin özetlerine dayanarak gelir ve marjı artırarak fiyat-kazanç (PE) oranlarını iyileştirmeye odaklanırlar. Bu yaklaşım sadece yönetim ekiplerini engellemekle kalmaz, aynı zamanda bir şirketin fırsatları tanıma ve tehditleri etkisiz hale getirme yeteneğini de engelleyebilir. Bu tehditler, şirketlerinin kendi başına nasıl değerlendiğinden, şirketlerinin bulunduğu çalışma alanında  ve endüstrilerdeki rakiplere kıyasla nasıl değerlendiği konusundaki farklılıklardan ve değerlemelerinin zaman içinde nasıl değiştiğinden kaynaklanabilir.

Böyle bir değerlemenin yapılmaması, yöneticilerin onlarca yıllık temel kurallara göre hareket etmelerine, yararlanabilecekleri fırsatları kaçırmalarına ve iş modellerini pazarın değişen adımına “ayarlama” konusunda başarısız olarak kaçınabilecekleri tehditlere maruz kalmalarına neden olur. Yönetim kurulları, değerleme değişikliklerinin şirket veya piyasa koşulları tarafından yönlendirilip yönlendirilmediğine ve yönetimin bu değişimlere ne kadar uyumlu olduğuna dair değerli nicel sinyalleri de kaçırabilir.

Değerlemeleri Yönlendiren Altı Temel Faktör

Piyasa değerlemelerindeki değişkenliğin çoğunu oluşturan altı kritik faktör belirledi. Yönetim ekipleri, bulunduğu sektördeki şirketleri ve aynı sektördeki şirketleri karşılaştırmalarına olanak tanıyan neredeyse evrensel bir model oluşturmak için bunları kullanabilir.Ayrıca, liderlerin pazarın zaman içinde bu şirketlerden herhangi birine nasıl değer verdiği konusundaki değişiklikleri anlamalarına yardımcı olabilir.

Bu altı faktör şunlardır:

  • Şirket gelirindeki büyümenin ağırlıklı tahminleri
  • Şirket marjındaki büyümenin ağırlıklı tahminleri
  • Hissedarlara iade edilen nakit akımları
  • Şirketin borç-özkaynak oranındaki değişiklikler
  • Şirketin endüstrisindeki ekonomik koşullar
  • Sektörün büyük şirketlerinin rekabet ettiği coğrafi alanlarda piyasa değişkenliği

 

 

 

Kaynaklar:

Şirketinizin Değerlemesini Belirleyen 6 Faktör (hbr.org)

Bir Şirkete Nasıl Değer Verilir: 6 Yöntem ve Örnek | HBS Çevrimiçi