• info@kebulaw.com
  • +90 534 035 29 50

Yenilenebilir Enerji: Özel Sermaye Şirketleri için Çarpıcı Bir Yatırım Tezi

Yenilenebilir Enerji: Özel Sermaye Şirketleri için Çarpıcı Bir Yatırım Tezi

Dünya sürdürülebi̇li̇r bi̇r geleceğe doğru i̇lerlerken, yeni̇lenebi̇li̇r enerji̇ni̇n cazi̇p bi̇r yatirim tezi̇ sunduğunun farkindasiniz. Maliyetlerin düşmesi ve kullanımın  hızlanmasıyla birlikte, yenilenebilir enerjiler için adreslenebilir pazar hızla genişlemeye devam ediyor. Firmanız güneş enerjisi, enerji depolama, elektrikli araçlar ve daha birçok alandaki seküler büyüme trendlerinden yararlanmak için iyi bir konuma sahip. Ancak rekabet kızışıyor. Farklılaştırılmış getiriler elde etmek için yüksek kaliteli varlıkları ve yöneticileri belirlemelisiniz. Yaklaşan enerji dönüşümü nesilden nesile bir yatırım fırsatı sunuyor. Ancak kazananlar ve kaybedenler yakında ortaya çıkacaktır. Kazananlar arasındaki yerinizi güvence altına almak için kararlı bir şekilde hareket etmelisiniz.
Temel Yenilenebilir Enerji Kaynakları – Güneş, Hidro ve Biyokütle
Güneş Enerjisi
Satılık Güneş Enerjisi İşletmeleri
Güneş enerjisi, güneş ışığını elektriğe dönüştüren güneş panellerinin kullanılmasıyla elde edilir. Güneş enerjisi, özel sermaye şirketlerinin yoğun bir şekilde yatırım yaptığı bol miktarda yenilenebilir enerji kaynağıdır. Güneş Enerjisi Endüstrileri Birliği’ne göre, ABD güneş enerjisi pazarında, Meta en fazla güneş enerjisi kurulu kapasitesiyle büyümeye öncülük ederken, onu Amazon, Apple, Walmart ve Microsoft yakından takip etmektedir Bu hızlı büyüme ve maliyet rekabetçiliği, güneş enerjisini cazip bir yatırım fırsatı olarak konumlandırmaktadır.
Hidroelektrik Enerji
Satılık Hidro Elektrik Santrali
Hidroelektrik enerji, akan nehirlerden ve barajlardan güç üretir. İstikrarlı bir baz yük güç kaynağı sağlayan yenilenebilir bir enerji kaynağıdır. Hidroelektrik enerji, uygun coğrafya ve baraj yapımına ilişkin çevresel kaygılarla sınırlı olsa da, önemli bir yenilenebilir enerji kaynağı olmaya devam etmektedir. Özel sermaye şirketleri, yeni proje geliştirme fırsatlarının hala mevcut olduğu gelişmekte olan piyasalarda hidroelektrik enerjiye yatırım yapmaktadır.
Biyokütle Enerjisi
Satılık Biyokütle Enerji Santrali
Biyokütle enerjisi, elektrik veya ulaşım yakıtı üretmek için odun yongaları, tarımsal atıklar ve çöp sahalarından elde edilen metan gibi organik atık maddeleri kullanır. Biyokütle enerjisi yenilenebilir olmasına rağmen, hammaddelerin mevcudiyeti ile sınırlıdır. Biyokütle enerjisine yapılan özel sermaye yatırımları, atıktan enerjiye projelerine ve gıda dışı ürünlerden elde edilen yeni nesil biyoyakıtlara odaklanmıştır.
Yenilenebilir Enerji Yatırım Fırsatı
Yükselen Küresel Bir Trend

“ Dünya enerji ihtiyacının% 80’inden fazlası fosil yakıtlarla karşılanıyor ve enerji talebi artıyor. Jeopolitik çatışmalar uygun fiyatlı ve güvenilir enerji ihtiyacının altını çizmiştir. Yüksek enflasyon seviyeleri karbondan arınmayı zorlaştırarak yeni teknolojilerin maliyetlerini artırdı. Veri merkezleri, üretken AI ve kripto para birimlerinden elektrik tüketimi, 2022 seviyelerine kıyasla 2026 yılına kadar iki katına çıkabilir. Aynı zamanda, yeni enerji kaynakları artıyor: Dünya genelinde yenilenebilir enerji kapasitesi ilaveleri geçen yıl neredeyse% 50 oranında arttı. ” ( Goldman Sachs )

Yenilenebilir enerjiye geçiş, ivme kazanmaya devam eden küresel bir eğilimdir. Birçok ülke yenilenebilir enerji benimsenmesi ve karbon emisyonlarının azaltılması için iddialı hedefler belirlemiştir. Yenilenebilir enerji projelerine yatırım yapmak, özel sermaye şirketlerinin ve şirketlerinin bu fırsattan yararlanmasına olanak tanır.

Devlet Teşvikleri ve Politika Desteği

Dünya çapındaki hükümetler yenilenebilir enerjinin benimsenmesi için teşvikler, indirimler ve vergi kredileri sunmaktadır. Ayrıca, kamu hizmetlerinin enerjilerinin bir kısmını yenilenebilir kaynaklardan temin etmesini gerektiren yenilenebilir portföy standartları belirlediler. Bu politikalar yenilenebilir enerji projelerini cazip yatırım fırsatları haline getirmektedir. ABD yönetimi temiz enerji altyapısına ve işlerine $ 2 trilyon yatırım yapma sözü verdi. Avrupa Yeşil Anlaşması 2050 yılına kadar Avrupa karbonunu nötr hale getirmeyi amaçlıyor.

Artan Talep ve Düşen Maliyetler

Güneş panelleri, rüzgar türbinleri ve enerji depolama teknolojilerinin maliyetleri önemli ölçüde azalmıştır. Aynı zamanda, yenilenebilir enerji talebi tüm dünyada artmaya devam ediyor. Maliyetler düştükçe ve benimsendikçe, yenilenebilir enerji yatırımları sağlam getiri sağlamaya hazırlanıyor. Şirketler ayrıca sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak ve enerji maliyetlerini azaltmak için yenilenebilir enerjiye yatırım yapıyor.

Çeşitlendirme ve Risk Azaltma

Yenilenebilir enerjiye yatırım yapmak çeşitlendirme sağlar ve geleneksel enerji yatırımlarını etkileyen emtia fiyatlarındaki oynaklık gibi risklerin azaltılmasına yardımcı olur. Petrol, gaz ve kömür yatırımları piyasa iniş çıkışlarına maruz kalırken, güneş ve rüzgar enerji sağlamaya devam edecektir. Dünya yenilenebilir enerjiye geçerken, fosil yakıt yatırımcıları da mahsur varlık riskiyle karşı karşıyadır.

Yenilenebilir enerji yatırımları, özel sermaye şirketlerine, aile ofislerine ve şirketlere küresel bir trendden yararlanma, hükümet teşviklerinden yararlanma, artan talebi karşılama, çeşitlendirme kazanma ve riskleri azaltma fırsatları sunar. Yatırımcılar güneş, rüzgar ve diğer yenilenebilir teknolojilere yatırım yaparak kendilerini düşük karbonlu bir gelecekte başarıya konumlandırabilirler.

Pazar Büyüme Projeksiyonları ve Yenilenebilir Enerji Politika Desteği

Yenilenebilir enerji piyasası son on yılda üstel bir büyüme yaşamıştır ve hızlanmaya devam etmesi öngörülmektedir. Uluslararası Enerji Ajansı ( IEA ) ‘e göre, yenilenebilir enerji kaynaklarının 2028 yılına kadar küresel elektrik üretiminin% 42’sine ulaşması bekleniyor.

Uygun Devlet Politikaları

Dünya çapındaki hükümetler yenilenebilir enerji kaynaklarının benimsenmesini teşvik etmek için politikalar uyguladılar. Vergi teşvikleri, hibeler ve indirim programları, yenilenebilir teknolojileri konut ve ticari müşteriler için daha uygun fiyatlı hale getirir. Yenilenebilir portföy standartları, kamu hizmetlerinin elektriğinin bir yüzdesini yenilenebilir kaynaklardan temin etmesini zorunlu kılmaktadır. 120’den fazla ülkede yenilenebilir enerji hedefleri ve politikaları bulunmaktadır.

COP21 iklim zirvesinde, 190’dan fazla ülke Paris Anlaşması’nın bir parçası olarak emisyonları azaltma ve sürdürülebilir enerjiye geçiş sözü verdi.

Güçlü büyüme tahminleri, politika teşvikleri ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik artan kurumsal talep, özel sermaye ve istikrarlı getiri ve ESG etkisi arayan diğer kurumsal yatırımcılar için zorlayıcı bir yatırım tezi sunmaktadır. Yenilenebilir enerjilere geçişi finanse ederek, yatırımcılar daha sürdürülebilir bir gelecek inşa ederken büyük bir küresel büyüme fırsatından yararlanabilirler.

Zorlayıcı Finansal Getiriler ve Geleneksel Özel Sermaye Sektörleri

Özel sermaye şirketleri yatırımcıları için yüksek getiri sağlayacak yatırımlar aramaktadır. Yenilenebilir enerji projeleri, geleneksel özel sermaye sektörleriyle karşılaştırıldığında güçlü ve istikrarlı getiri potansiyeli sunmaktadır.

Riske Göre Düzeltilmiş İade Çekici

Yenilenebilir enerji projeleri, özellikle güneş ve rüzgar, enerji alım anlaşmaları ( PPA’lar ) veya tarife garantileri yoluyla öngörülebilir uzun vadeli nakit akışları sağlar. Bu gelir akışları, yatırımcılar için riske göre ayarlanmış cazip getirilere dönüşmektedir. Buna karşılık, perakende, sağlık veya teknoloji gibi sektörlerdeki getiriler daha değişken ve belirsiz olabilir.

Artan Talep ve Politika Desteği

Artan çevre bilinci ve politika desteği nedeniyle küresel olarak yenilenebilir enerji talebi artmaktadır. Hükümet teşvikleri, yenilenebilir portföy standartları ve karbondan arındırma hedefleri güneş ve rüzgar enerjisinin hızla benimsenmesini sağlıyor. Bu, özel sermaye ve diğer yatırımcılar için çok sayıda proje geliştirme ve satın alma fırsatı ile sonuçlanır.

Çeşitlendirme Avantajları

Yenilenebilir enerji altyapısına yapılan yatırımlar, ağırlıklı olarak geleneksel sektörlere ağırlık veren özel sermaye portföyleri için çeşitlendirme sağlayabilir. Gerçek bir varlık sınıfı olarak, yenilenebilir enerji aynı zamanda bir enflasyon riskinden korunma aracı ve petrol ve gaz fiyatlarındaki potansiyel artışlara karşı bir riskten korunma görevi görmektedir.

Güçlü Nakit Dağılımı Potansiyeli

Operasyonel hale geldikten sonra, yenilenebilir enerji projeleri temettü ve dağıtım yoluyla yatırımcılara yüksek oranda nakit akışı dağıtabilir. Bu nakit ödemeler, bazı durumlarda vergi avantajları ile birleştiğinde, özel sermaye şirketleri ve yatırımcıları için gençlerin ortasında veya daha yükseklerinde özkaynak getirisi sağlayabilir.

Yenilenebilir enerji yatırımları bazı özel sermaye şirketleri için nispeten yeni olsa da, sektör geleneksel odak alanlarına göre zorlayıcı avantajlar sunmaktadır. Güçlü, istikrarlı getiri ve portföy çeşitlendirmesi isteyen yatırımcılar için yenilenebilir enerji projeleri yenilmesi zor bir fırsattır. Dünya çapında düşük karbonlu bir geleceğe kendini adamış politika yapıcılar ile yenilenebilir enerji yatırım tezi daha da güçleniyor.

Yenilenebilir Enerji Yatırımlarına Nasıl Yaklaşılır: PE Firmaları ve Şirketleri İçin İpuçları

Durum Tespiti Yapın

Yenilenebilir enerji projelerine yatırım yapmadan önce, riskleri ve fırsatları tam olarak anlamak için gereken özeni gösterin. Projeyi çevreleyen teknolojiyi, maliyetleri, politikaları ve teşvikleri değerlendirin. Projeyi düzgün bir şekilde yürütebileceklerinden emin olmak için yönetim ekibinin deneyimini ve uzmanlığını inceleyin. Projenin uygulanabilirliği hakkında objektif bir değerlendirme sağlamak için dış uzmanlarla etkileşime geçmeyi düşünün.

Ortaklık Ara

Yenilenebilir enerji sektöründe tecrübesi olan stratejik yatırımcılarla ortaklık yapmak yatırımların değerini en üst düzeye çıkarmaya yardımcı olabilir. Kamu hizmetleri veya proje geliştiricileri gibi ilgili endüstrilerdeki şirketler ideal ortaklardır. Endüstri bilgisi sağlar, zorluklarda gezinmeye yardımcı olur ve yeni fırsatlara kapı açarlar. Ortaklıklar ayrıca yatırımcıların riski azaltırken ortak yatırım yoluyla daha fazla sermaye dağıtmalarına olanak tanır.

Uzun Vadeli Değer Yaratmaya Odaklanma

Yenilenebilir enerji yatırımları genellikle güçlü getiri elde etmek için sabır gerektirir. Yenilenebilir enerji projelerinin faaliyetlerini geliştirmek, inşa etmek ve stabilize etmek yıllar alabilir. Yatırımcılar kısa vadeli getiriler yerine uzun vadeli değer yaratmaya odaklanmalıdır. Projeler, uzun vadeli enerji alım anlaşmaları veya hükümet teşvikleri yoluyla ömürleri boyunca istikrarlı verim sağlayabilir. Varlıklar zaman içinde önemli ölçüde değer kazanabilirler. Şirketler yenilenebilir enerji maliyet tasarruflarından ve fiyat istikrarından yararlanabilir.

Farklı Bir Portföy Düşünün

Yenilenebilir enerji teknolojileri, proje aşamaları ve coğrafyalar arasında çeşitli bir portföy, riskin dengelenmesine yardımcı olur. Erken gelişimden operasyona kadar farklı aşamalarda güneş, rüzgar ve diğer kaynakların bir karışımına yatırım yapın. Belirli bölgelerdeki projeler hükümet desteği ve teşviklerinden daha fazla yararlanabilir. Çeşitlendirilmiş bir portföy, yatırımcıların herhangi bir teknoloji, proje veya pazardan kaynaklanan risklere aşırı maruz kalmamasını sağlar.

Bu yönergelere uyarak, özel sermaye şirketleri, aile ofisleri ve şirketler uzun vadede riske göre ayarlanmış güçlü getiriler sağlayan zorlayıcı yenilenebilir enerji yatırımları yapabilirler. Yenilenebilir enerji, dünya daha sürdürülebilir enerji sistemlerine geçiş yaparken önemli değer yaratma fırsatları sunan büyüyen bir sektördür. Doğru titizlik ve uzun vadeli vizyon ile yenilenebilir enerji yatırımları çok faydalı olabilir.

Çözüm

The renewable energy sector is poised for substantial growth in the years ahead as costs continue to decline and adoption accelerates globally. Private equity firms, family offices, and corporations that get ahead of the curve with renewable energy investments stand to benefit immensely. Positioning your capital in this high-growth industry early allows you to ride the wave and realize strong returns over the long-term as the world transitions to clean energy. The investment thesis is clear – renewable energy represents a compelling opportunity. Don’t wait to evaluate investments in this space and start putting your money to work for the future. Act now to capture the upside in renewables.

Buying or Selling a Business

Yayınlayan:

Edward Sklar

COO @ MergersCorp M&A International Expert in M&A and Business Brokerage
hashtag#RenewableEnergy
Why are Companies and Private Equity firms Buying Renewable Energy Businesses?