• info@kebulaw.com
  • +90 534 035 29 50

WENERGY-Temiz Enerji Teknolojileri Fuarı 9-11 Mayıs 2024

 

WENERGY-Temiz Enerji Teknolojileri Fuarı’na ikinci kez ev sahipliği yapıyor. WENERGY Expo, 9-11 Mayıs tarihlerinde fuarizmir’de yerli ve yabancı yüzlerce katılımcıyı, binlerce sektör profesyoneli ziyaretçi ile buluştu. Kebulaw’ın da katıldığı fuarda enerji sektörü ele alındı, katılımcılarla etkin bir fuar değerlendirmesi yapıldı.

WENERGY-Temiz Enerji Teknolojileri Fuarı ile eş zamanlı olarak gerçekleşen kongrede Ege Bölgesi Sanayi Odası tarafından gerçekleştirilen oturumda, ‘sanayide enerji verimliliği ve sürdürülebilir enerji’ konuları ele alındı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ, BİFAŞ ve EFOR Fuarcılık iş birliği ile düzenlenen WENERGY – 2. Temiz Enerji Teknolojileri Fuarı ile birlikte düzenlenen kongrede sektörün önde gelen isimlerinden akademisyenler, iş insanı ve enerji dünyası temsilcilerinin konuşmacı olarak yer aldı. Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) tarafından gerçekleştirilen oturumda, ‘Sanayide enerji verimliliği ve sürdürülebilir enerji’ konuşuldu. Moderatörlüğünü EBSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Metin Akbaş’ın yaptığı oturumda, Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği (İZODER) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ertuğrul Şen, ECOBUILD Yeşil Binalar Uzmanı Murat Doğru ve Yaşar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arif Hepbaşlı konuşmacı olarak yer aldı. Metin Akbaş, “Ülkemizde, Enerji Verimliliği Eylem Planı 2023 yılında Türkiye’nin birincil enerji tüketiminde yüzde 14 oranında azaltılmaya gidilmesini, 2033 yılına kadar da 30,2 milyar dolar tasarruf sağlanmasını kapsıyor. 2030 Strateji Belgesi’nde, 2024 ve 2030 yılları arasında Türkiye’nin birincil enerji üretiminde yüzde 16 oranında, emisyonlarda 100 milyon ton karbondioksit azaltımı sağlanacağı hesaplanmış. Konuşmacılarımız bu konuda bilgiler verecekler” dedi.

İZODER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ertuğrul Şen, Türkiye’de enerji verimliliğinin tarihi ve Ulusal Enerji Eylem Planı’ndan bahsederek, “Enerji verimliliği ve enerji tasarrufu kavramları birbirlerine yakın gözükse de çıktıları itibari ile birbirlerinden farklılıklar göstermektedir. Örneğin; oturmadığımız alanlarla ışıkları söndürelim, ama oturduğumuz alanda da verimliliği sağlamak için verimli ampuller kullanıp tasarruf yapalım. Isıtma ve soğutmada kullandığımız klimalarda da aynı durum söz konusu. Ülkemize baktığımız zaman enerjinin en fazla kullanıldığı alanlardan ilki binalar, ikincisi sanayi. Biz enerji konusunda dışa bağımlı bir ülkeyiz. Dolayısıyla verimlilik bu noktada önem arz ediyor. Sanayicilerimizin rekabetin yanında artık uluslararası birtakım mevzuatlara göre taşıması gereken sorumlulukları var. Özellikle ihracat yapan sanayicilerimiz 2026 yılından itibaren Avrupa Yeşil Mutabakat Anlaşması kapsamında sınırda karbon vergisi ödemek durumunda. Bu nedenle almamız gereken acil önlemler var” diye konuştu.