• info@kebulaw.com
  • +90 534 035 29 50

Eşler Arasında Mal Rejimi Uygulamaları Ve Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi

Evlilik, eşlerin hukuki durumlarında pek çok değişikliği de beraberinde getirmektedir. Evlenme neticesinde eşlerin mal varlıkları bakımından da bir takım hukuki sonuçlar meydana gelmektedir. Bu hukuki sonuçların belirlenmesi ve düzenlenmesi de mal rejimleri sayesinde mümkün olmaktadır.

Mal rejimi kavramı, kapsam itibari ile eşlerin her birine ait malların tabi olduğu hukuk, eşlerin bu mallar üzerindeki hak ve yetkileri ile sorumlulukları, yine malvarlığının yönetimi ve üçüncü kişilerle bu husustaki münasebetleri içermektedir. 01.01.2002 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde değişen Türk Medeni Kanunu eşler arasında uygulanabilecek mal rejimleri hususlarında esaslı değişiklikler getirmiştir.