TÜGIS (Türkiye Gıda Sanayii Işverenleri Sendikası) ve EBSO İş Birliği İle Gıdalarda Atıkların Azaltılması ve Geri Kazanımı Proje Sunumu