• info@kebulaw.com
  • +90 534 035 29 50

Neden Türkiye’de Yatırım Tercih Edilir?

Son çeyrek asırda büyük değişimlerle karşımıza çıkan Türkiye, birçok uzman tarafından ‘’gelişmekte olan piyasa’’ olarak kararlaştırılan iktisadi özelliklere sahiptir bu nedenle yabancı yatırımcıların ilgisini çekmektedir. Dünyanın en yeni sanayileşen ülkesi olması sebebiyle, reformist güncel yapı yabancı yatırımcılar için fırsat yaratmaktadır.
EKONOMİK YAŞAM
Devlet halen, sanayi bankacılık, iletişim ve ulaşım gibi sektörlerde küçük role sahiptir. Son yıllarda yapılan büyük yabancı ve yerli yatırımlarla, ekonomik hayatının büyük bir payını artık özel sektör almaktadır. Cumhuriyetin ilk yıllarında dahi ekonomik yapılanma İzmir İktisat Kongresiyle, liberal eksende oluşturulmuştur. Türkiye’nin son yıllarda ihracat odaklı yeni bir ekonomi modelini tercih etmesiyle, tarihinde eşi benzeri olmayan bir ivme ile kalkınma sürecine girmiştir yabancı yatırımcıların dikkatini çekmiştir. Bu reform sürecinde gerek yerli gerek yabancı yatırımcılar için fırsatlar ortaya çıkmıştır.
NEDEN TÜRKİYE?
Bölgesel olarak kilit isme sahip olmasının yanında, artan küreselleşme politikaları ile artık global anlamda söz sahibi ülkeler arasına girmiştir. Türkiye’nin hızlıca küreselleşen ekonomisinin arkasında, yerli ve yabancı yatırımcılara sağladığı teşvik ve iş birliği vardır. 3 tarafı denizlerle çevrili olan yarı ada, geniş iç toprakları ile Asya ve Avrupa’daki geniş tüketici kitlesine erişim sağlamaktadır. Doğru adımlarla 2000 yılından bu yana dünya çapında en yüksek büyüme oranına sahip olmakla birlikte istikrarlı devam halen devam ediyor. Ayrıca bu yıllarda, nitelikli, genç ve dinamik iş gücünü uluslararası büyük yatırımcılarla bir araya getirmiş, ülke ve büyük yabancı yatırımcılar arasında karşılıklı yarar politikasını pekiştirmiştir. Türkiye’nin bu başarısı rastlantı olmayıp, tamamen sağlam kamu – özel sektör birlikteliği sayesindedir. Kesintisiz siyasi ve ekonomik reformlarla, her sektöre ve projeye özel teşvikleri her kesime sağlamış ve artık tüm yerli ve yabancı yatırımcılar için vazgeçilmez hale gelmiştir.
HANGİ ALANDA YATIRIM YAPMALIYIM?
Yerli ve yabancı yatırımcılara sağlanan teşvikler, vergi indirimleri, ücretsiz arazi tahsisleri ve diğer kolaylıklar son derecede cazip gelse de, en temele inerek başlamak gereklidir. Bu başlangıç noktası şüphesiz, hangi sektör için yatırım yapılacağına dair karar vermekle olur. Altyapı, bilişim ve teknoloji, lojistik, makine, otomotiv, enerji, emlak ve inşaat, iş hizmetleri, savunma sanayi, havacılık, finansal hizmetler, tekstil ve hazır giyim tarım ve gıda gibi sayısız sektörde sayısız teşvikler programları olsa dahi belli başlı sektörler öne çıkmıştır. Özellikle, inşaat ve emlak sektörleri neredeyse Türk ekonomisi ayakta tutabilen sektörlerdendir. Nüfusun istihdam gereği ve genel kentsel dönüşüm projeleri sebebiyle emlak ve inşaat sektörleri uzun bir süre daha canlı kalacağı şüphesizdir. Sadece belli sektörlerde ön planda olmayıp, tekstilde dünya devi olan Çin’i; sunduğu kalite, hammadde, coğrafi yakınlık, uygun iş gücü gibi avantajlarla boy ölçüşebildiğini söyleyebiliriz. Türkiye’de önü açık olan bu sektöre yatırım yapmak son derecede kazançlı olacaktır. Yapmak istediği, 130 milyar dolarlık yatırımlarıyla, enerji açığını kapatmak isteyen Türkiye, bu sektörde son derecede iddialıdır. Kapsamlı teşvikler ile yatırım yapacak kişileri aralarında görmek isteyip, sektöre ne kadar ilgi gösterdiğini ortaya çıkarmaktadır. Birçok enerji alanlarında yabancı ve yerli yatırımcılarından vergi indirimi ve gümrük muafiyeti gibi öne çıkarıcı teşvikler sunmaktadır.
TÜRKİYEDEKİ BAŞARANLAR
Türkiye geçtiğimiz çeyrek asra yakın bir zamanda, uluslararası sermayeli şirket sayısını 13 kattan daha fazla arttırmıştır. İstanbul, günümüzde artık uluslararası şirketlerin merkezi haline gelmiştir. Kaldı ki, sadece belli yerle yatırımlar sabit kalmamış, içbölgedeki geniş topraklara yapılan üretim tesisleri hem Türkiye’nin hem de yabancı yatırımcıların başarısı olmuştur. Her geçen günle Türkiye’deki başaran yerli ve yabancı yatırımcı sayısı artmaktadır. Başarılı ve istikrarlı yürütülen teşvik ve programlar bu sayının daha da artacağını göstermektedir.
Türkiye’de yatırım fırsatları oldukça çeşitlidir ve yatırımcıların risk toleranslarına ve yatırım hedeflerine uygun birçok seçenek vardır. Ancak herhangi bir yatırım kararı vermeden önce, yerel mevzuatlara ve yatırımın yapılacağı sektöre ilişkin özel koşullara dikkat edilmesi önemlidir.