• info@kebulaw.com
  • +90 534 035 29 50

AİLE ŞİRKETLERİ VE GELECEK “YEREL DÜŞÜNÜP KÜRESEL HAREKET ETMEK

Ülkemiz ’de ve Dünya’da ekonomiye KOBİ’ler çok büyük katkı sağlamakta ve bu açıdan bakıldığında bu işletmeler ne kadar sağlıklı olursa o kadar ülkemize ve kendilerine fayda sağlayacak ve uzun soluklu olacaktır.
Bu kapsamda bakıldığında, Dünyadaki şirketlerin yaklaşık 75%’i, Ülkemizde de 96%’sı, KOBİL’erde 99%’u aile şirketleridir. Elde edilen verilerde ülkemizde aile şirketlerin ömrü en fazla 34 yıl olup 4. kuşağa geçiş oranı ise 3%’dür.
Görüldüğü gibi bu oran dünya ortalamasının çok çok altındadır.
Yani, Milyarca doların risk altında olduğu ve bu oranın geleceğe çok az taşındığı dikkate alınırsa bu konu hem ülke bekası hem de aile sermaye yapısının yok olmasından dolayı son derece önem arz etmektedir.
Bu sorun nasıl çözülür?
Şirketlerin güçlü yapılar ile yarınlara taşınabilmesi için her disiplin incelenerek şirketin bulunduğu pozisyon tespit edilip her şirkete uygun kendine özgü özel reçeteler sunmaktır.
İşletmelerde,
Ø Risk analizleri,
Ø Maliyet analizleri,
Ø Satın alma Teknikleri,
Ø Üretim Verimliliği,
Ø Verimli ve akıllı Yatırım ve Sektör trendlerinin incelenmesi,
Ø Pazar analizleri ve Satış,
Ø Organizasyonel yapısının ve görev yetki ve sorumluluklarının analiz edilmesi,
Ø Finansman rasyonalitesi,
Ø Stok, Depo yönetimi
Ø İletişim ve Şirket aidiyeti
gibi çalışmalar yapılarak sorunlar ortaya çıkarılmalı ve bunlara ait stratejik yol haritaları oluşturup aksiyona geçilmelidir.
Ülkemize özgü işletmecilik anlayışının üzerine kurulacak bir çalışma ile işletmeler yarınlara verimli ve akıllı bir şekilde taşınmalıdır.
Ayrıca devlet destek ve hibelere de önem verilmeli, finans ve insan kaynakları akıllı bir şekilde yönetilmelidir.
Uzun yıllar yurt içi ve yurt dışı, global ve yerel şirketlerde üretim, enerji, otomotiv ve savunma sanayi sektörlerinde operasyonun bizzat içinde görev almış ve başarılı sonuçlar elde etmiş insan kaynağımızla, çalıştığımız çok uluslu ve yerli şirketlerde şirketlerin süreçlerini dokunduk, iyileştirmeler yaptık ve şirkete kazanımlar sağladık.
Bu sonuçlara reel yaklaşım ve tecrübe birikimi ile “Yerel Düşünüp Küresel Hareket” ederek gerçekleştirdik.

 

 

 

İrfan KONUR

Uluslararası Yatırım ve Yönetim Danışmanı / International Investment and Management Consultant